Regulacja ustawienia zmiennej geometrii VNT


Regulacja ustawienia zmiennej geometrii z wykorzystaniem programu diagnostycznego VAG.

Przechodzenie samochodu w tryb awaryjny w trakcie przyśpieszania może sygnalizować problem z turbosprężarką lub zaworem N75 sterującym turbosprężarką lub nieprawidłowym ustawieniem zmiennej geometrii na skutek np. wymiany siłownika.

Przejściu w tryb awaryny przeważnie towarzyszą następujące błędy zapamiętane w sterowniku silnika (komputerze):
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation (Sterowanie ciśnieniem doładowania: Odchylenie (wartości))
P1557 - 35-10 - - - Intermittent (okresowo lub sporadycznie)Powyższe błędy sygnalizują problem związany z przeładowywaniem turbosprężarki. Przedładowanie turbosprężarki sygnalizuje zazwyczaj problem związany z układem regulacji ciśnienia doładowania. W skład układu wchodzi zazwyczaj: pompa próżniowa wytwarzająca podciśnienie, zawór regulujący podciśnienie N75, siłownik turbosprężarki (tzw. grucha), zmienna geometria VNT zawarta w turbosprężarce (łopatki spięte pierścieniem kierujące w sposób precyzyjny strumień spalin na koło turbiny).

Występowanie błędu związanego z przeładowywaniem może świadczyć o problemie w układzie sterowania doładowaniem:
- niewłaściwej kalibracji łopatek zmiennej geometrii VNT w procesie produkcyjnym
- niewłaściwej kalibracji łopatek zmiennej geometrii VNT w procesie naprawy turbosprężarki (jeśli warsztat regenerujący nie posiada odpowiedniego sprzętu komputerowego do nastaw zmiennej geometrii)
- zatarciu łopatek zmiennej geometriiSterownik silnika mierzy w sposób ciągły ciśnienie doładowania (Actual MAP) przy danym obciążeniu silnika i porównuje je z wartościami wymaganymi (Specified Map).Jeśli ciśnienie aktualne (Actual Map) jest znacznie większe od wymaganego (Specified Map) świadczy to o przeładowywaniu turbosprężarki w wyniku niesprawności w układzie sterowania doladowaniem.Postępowanie w przypadku niedoładowywania przy niskich obrotach i przeładowywaniu powyżej 2500 obrotów na minutę.
- Złapać kluczem zaciskowym (ewentualnie kombinerkami) za śrubę regulacyjną siłownika
- Poluzować śrubę kontrującą siłownika
- Kręcąc śrubą regulacyjną skrócić ramię siłownika o około 1 mm
- Wykręcić (skrócić zderzak) 0,5mm
- Za pomocą śruby kontrującej, dokonać kontry nowego ustawienia
- Wykonać jazdę testową z Logowaniem parametrów w Grupie 11 sprawdzić czy doładowanie silnika jest prawidłowe
Postępowanie w przypadku niedoładowywania przy niskich obrotach i przeładowywaniu powyżej 2500 obrotów na minutę orach charakterystycznych dźwiękach trzepotania po odpuszczeniu pedału gazu.
- Złapać kluczem zaciskowym (ewentualnie kombinerkami) za śrubę regulacyjną siłownika
- Poluzować śrubę kontrującą siłownika
- Kręcąc śrubą regulacyjną wydłużyć ramię siłownika o około 1 mm
- Wkręcić (wydłużyć zderzak) 0,5mm
- Za pomocą śruby kontrującej, dokonać kontry nowego ustawienia
- Wykonać jazdę testową z Logowaniem parametrów w Grupie 11 sprawdzić czy doładowanie silnika jest prawidłowe